Source navigation:
Piece navigation:


B-Br 5.328 C [RISM BVI/II:748]

Topogràfic: 
Magasin - Réserve précieuse | Fétis 5.328 C (RP) // *8 A-G6 H7 I-2O6 2P5
Paper / Pergamí: 
MS / Imprès: 
Títol de llibre imprès estandarditzat per RISM: 
De Musica libri septem
Impressor: 
Procedència/Origen/Lloc de publicació: 
Data: 
16/4 (1577)
Autor/a de l’entrada: 
Última modificació: Antoni Llofriu Prohens - 20 Jan 2020

Com citar

Antoni Llofriu Prohens, "B-Br 5.328 C [RISM BVI/II:748]", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 28 Jan 2022), https://hispanicpolyphony.eu/ca/source/29804