List of works

Llista d'informants

Aquí es poden veure els noms dels aproximadament 4484 informants que van cantar o van tocar les peces que constitueixen aquest Fons de Música Tradicional. En les Missions, la informació bàsica dels informants es va recollir en fitxes separades (que apareixen digitalitzades a la pàgina de cada informant), mentre que els informants dels Concursos no tenen fitxa d’identificació, però les seves dades bàsiques van ser incloses en els quaderns que es van presentar. Fins ara s'han incorporat les dades d'informants de les Missions i Concursos de Catalunya i Balears; progressivament s’anirà incorporant la informació bàsica de la resta d'informants. Els descendents, amics o coneixedors dels informants que tinguin informació relacionada amb les peces recollides o sobre la pervivència d'aquestes peces als pobles on es van recollir originalment, queden convidats a col•laborar enviant les seves informacions, que podran ser incloses en aquesta base de dades i/o incorporades al Facebook d'aquesta pàgina web.

Displaying 1 - 100 of 4932
Title Work ID Attribution MS / Print Date
E-Bbc 0049 (pp. [12-14] LOST) Print
E-Bbc 0049 (pp. [109-112] LOST) Print
E-Bbc 0049 (pp. 105-106 LOST) Print
A Belén con los pastores E-V 08 (112r-112v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A Belén, dando unas quejas E-V 08 (223v-225v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A celebrar los zagales E-V 10 (16v) Gómez Camargo, Miguel MS 16/2 (1647)
A Dios verde ribera E-VAcp 23b (No.37) Guerrero, Francisco Print 16/4 (1589)
A la fineza mayor E-V 08 (80v-81v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A la palestra florida E-V 08 (56r-59r) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A las órdenes vengan E-V 08 (184v-185v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A los maitines era E-Sco 7-1-28 (lxxxvii'-lxxxviii) Anon. MS
A marchar tocan los Reyes E-V 08 (114r-118v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A qué aguardáis E-V 07 (188r-189v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
A qué rigor E-V 04 (119v) Anon. MS 17/1-4
A vn niño llorando al yelo / A un niño llorando al hielo E-VAcp 23b (No.26) Guerrero, Francisco Print 16/4 (1589)
A vosaltres venim pregar E-ELm Consueta 1709 (pp.18-19) Anon. MS 18/1 (1709)
Abiit Jesus E-Bbc 0855 (No. 20) Zorita [Çorita], Nicasio Print 16/4 (1584)
Abiit Jesus E-Bbc 608 (35v-36r) Zorita [Çorita], Nicasio MS
Abraham pater vester E-V 04 (83v) Gómez Camargo, Miguel MS 17/1-4
Abraham pater vester E-V 12 (29r) Anon. MS 17/2 (1647)
Absolve, Domine E-SdeC 5 (36v-38r) Anon. MS 18/4 (1780)
Acaba de matarme E-VAcp 23b (No.41) Guerrero, Francisco Print 16/4 (1589)
Accepit ergo Jesus E-SA 01 (53v-55r) Vivanco, Sebastián de MS 16/4-17/1
Accepit ergo Jesus panes E-E 01 (41v-43r) Castro, Jean [Iehan, Giovan, Giovanni, Ioanne, Ioannis] de MS 16/4-17/1
Accepit ergo Jesus panes E-SA 10 (188-193) Vivanco, Sebastián de Print 17/1 (1610)
Accepit ergo Jesus panes E-SA 03 (95v-98r) Vivanco, Sebastián de MS 18/1 (1720)
Accepit Iesus panes E-GRcr 02 (148v-152r) Guerrero, Francisco MS 18/4 (1785)
Accepit Jesus E-Boc 11 (No. 23) Anon. MS 17/1
Accepit Jesus calicem E-Boc 11 (34r/25) Anon. 17/1
Accepit Jesus calicem E-Boc 11 (69r/26) Anon. 17/1
Accepit Jesus calicem E-Boc 11 (15v/26) Anon. 17/1
Accepit Jesus calicem E-Boc 11 (51v/26) Anon. 17/1
Accepit Jesus panes E-CZ 9 (36v-39r) Vidal, Juan Domingo MS 19/1 (1807)
Accepit Jesus panes E-Bim 66 (No. 32) Guerrero, Francisco Print 16/4 (1597)
Accepit Jesus panes E-CZ 4 (44v-49r) Guerrero, Francisco MS 1785
Accesserunt ad Jesum E-SA 01 (35v-37r) Vivanco, Sebastián de MS 16/4-17/1
Accesserunt ad Jesum E-SA 10 (154-157) Vivanco, Sebastián de Print 17/1 (1610)
Accessit ad Jesum E-V 04 (11v) Anon. MS 17/1-4
Accessit ad Jesum E-V 12 (5v) Anon. MS 17/2 (1647)
Accipe quod offerimus E-TZ 08 (36v-38r) Anon. MS 16/3-4
Acompañando a los Reyes E-V 08 (213v-214v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
Acorranaternum US-BLI 02 (7v-8r) Anon. MS 16/4 (1582)
Ad caenam Agni providi E-V 12 (29v) Anon. MS 17/2 (1647)
Ad cenam agni E-V 04 (84v) Gómez Camargo, Miguel MS 17/1-4
Ad cenam Agni providi PE-Lcm 2 ([38v-40r]/33v-35r) Guerrero, Francisco MS & Print 16/4 (1584)
Ad cenam Agni providi E-TZ 02/03 (iiii'-v/7v-8r) Sanabria MS 16/2-3
Ad cenam agni providi E-JA 10 (No.8) Victoria, Tomás Luis de Print 16/4 (1581)
Ad dominum cum tribularer E-E 02 (40v-42br) Palestrina, Giovanni Pierluigi da MS 17/1 (1604)
Ad dominum cum tribularer E-VAc 03 (5-7) Anon. MS 18/4 (1793)
Ad dominum cum tribularer E-Bbc 587 (72v-74r) Palestrina, Giovanni Pierluigi da MS
Ad preces nostras E-JA 10 (No.6) Victoria, Tomás Luis de Print 16/4 (1581)
Ad te Domine levavi MEX-Mc 02 (15v-22r) Anon. MS 18/1 (1700)
Ad te levavi E-E 08 (pp. 01-06) Palestrina, Giovanni Pierluigi da MS 18/4 (1786)
Ad te levavi E-E 09 (1v-2r) Aranaz y Vides, Pedro Felipe de MS 18/4 (1787)
Ad te levavi E-TZ 05 (17r) Rubio MS 16/2-3
Ad te levavi E-BAE 4 (8v-9r) Fernández Garzón, Diego MS 17/1-18/1
Ad te levavi oculos meos E-E 02 (36v-40r) Palestrina, Giovanni Pierluigi da MS 17/1 (1604)
Ad te nativitatis invitemur E-Tc 21 (30v-31r) Morales, Cristóbal de MS 16/2 (1549)
Adducentur Regi E-V 12 (7v) Anon. MS 17/2 (1647)
Adducentur regi virgenes E-V 04 (18v) Anon. MS 17/1-4
Adjuro vos filiae Jerusalem E-SA 10 (360-) Vivanco, Sebastián de Print 17/1 (1610)
Adjuva nos E-V 04 (38v) Anon. MS 17/1-4
Adjuva nos GCA-Gc 4 (5v-6r) Anon. MS 17/1
Adjuva nos Deus E-GRcr 01 (53v-54r) Avilez [Avilés, Avilés Lusitano], Manuel Leitao [Leitam, Leitán] MS 17/1
Adjuva nos Deus MEX-Mc 10A (28v-30r) Rodríguez de Mata, Antonio MS 18/1-2 (1700-1731)
Adjuva nos Deus E-BAE 4 (5v-6r) Fernández Garzón, Diego MS 17/1-18/1
Adjuva nos Deus E-MUc B-1/4 (No. 3) García López, Mariano MS 19/3-4 (1866-1899)
Adjuva nos Deus E-MUc B-1/1 (No. 3) Soriano Fuertes, Indalecio MS 19/2 (1828)
Adjuva nos Deus MEX-Mc 10A (30v-32r) López Capillas, Francisco MS 18/1-2 (1700-1731)
Adjuva nos Deus E-MUc B-2/1 (No. 3) Larroca Rech, Ángel MS 19/1 (1923)
Adjuva nos Deus E-MUc B-1/1 (No. 4) Soriano Fuertes, Indalecio MS 19/2 (1828)
Adjuva nos Deus MEX-Mc 10A (32v-35r) Salazar, Antonio de MS 18/1-2 (1700-1731)
Adjuva nos Deus MEX-Mc 03 (ii'-4r) Sumaya, Manuel de [Zumaya, Manuel de] MS 18/1 (1717)
Adjuva nos Deus MEX-Mc 12 (42v-45r) Salazar, Antonio de MS 18/4 (1781)
Adjuva nos Deus E-BAE 6 (42v-44r) Navarro, Pedro José MS 17/1-18/2
Adjuva nos Deus E-MUc B-1/7 (No. 3) Verdú y Landívar, José MS 20/1 (1906)
Adjuva nos Deus MEX-Mc 10A (26v-28r) Rodríguez de Mata, Antonio MS 18/1-2 (1700-1731)
Adjuva nos Deus de 5º E-CZ 7 (23v-27r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 5º E-CZ 7 (27v-30r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 5º E-CZ 7 (12v-15r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 5º E-CZ 7 (15v-19r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 5º E-CZ 7 (38v-42r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 6º E-CZ 7 (46v-50r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 6º E-CZ 7 (30v-34r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 6º tono E-CZ 7 (8v-12r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 8º E-CZ 7 (34v-38r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 8º E-CZ 7 (19v-23r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 8º como 5º E-CZ 7 (42v-46v) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de 8º tono E-CZ 7 (1v-5r) Anon. MS 1785
Adjuva nos Deus de segundillo E-CZ 7 (5v-8r) Anon. MS 1785
Adjuva nos, Deus E-GRcr 01 (78v-79r) Avilez [Avilés, Avilés Lusitano], Manuel Leitao [Leitam, Leitán] MS 17/1
Admire el amor E-V 07 (83v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
Adonis oculto E-V 08 (237v) Martínez de Arce, José MS 18/1-4
Adoramus te Christe E-Boc 11 (64v/16) Anon. 17/1
Adoramus te Christe E-Bbc 586 (No. 7) Palestrina, Giovanni Pierluigi da MS 17/1
Adoramus te Christe E-Bbc 587 (64v-65r) Anon. MS
Adoramus te Christe E-Boc 11 (10v/16) Palestrina, Giovanni Pierluigi da 17/1
Adoramus te Christe E-Boc 11 (46v/16) Palestrina, Giovanni Pierluigi da 17/1
Adoramus te Christe US-BLI 02 (14v-15r) Anon. MS 16/4 (1582)
Adoramus te Christe E-Boc 11 (29v/16) Palestrina, Giovanni Pierluigi da 17/1

Pages