Source navigation:
Piece navigation:


E-MO 0892

Signature: 
Ms. 892
Paper / Parchment: 
MS / Print: 
Provenance/Origins/Place of publication: 
Date: 
17/3 ?
Physical description: 

A single parchment folio, 720 x 560, containing on one side the image of the Virgin of Montserrat, at her feet the composer Joan Cererols offers his compositions. On the other side, under the image of the composer's patron, St Joan the Baptist, there is an "Index Missarum quae in hoc libro continentur" with the titles of six masses by Cererols. The six masses in the Index are:

Missa: O Beata Trinitas: TONUS 1. quatuor vocum: folio. 1
Missa: O Felix Maria: TONUS 2. Quatuor vocum: folio. 11
Missa: Vox clamantis: TONUS 3. Quatuor vocum: folio. 21
Missa Angelorum: TONUS 4. Quinque vocum: folio. 33
Missa Apostolorum: TONUS 5. Quatuor vocum: folio. 49
Missa Martyrum: TONUS 6. Quinque vocum: folio. 59

The rest of the manuscript with the music is lost; according to this Index the manuscript had some 70 folios. The description in Olivar, p. 239, is as follows:

"892 FR. IOANNES CEREROLS, Missae.

Un sol full de pergamí, resta del que va ser un magnífic volum de 720x560 mm., d'elegant execució i ornamentacions policromes. Una cara conté, dins una orla flanquejada per dos àngels amb instruments musicals, la imatge de la Mare de Déu de Montserrat que té als costats les figures de sant Benet i santa Escolàstica, i als seus peus el P. Cererols que li ofereix les seves composicions musicals. Al dessota hi ha la dedicatòria que el mateix mestre compositor, monjo de Montserrat, adreça a la Verge Santíssima. Inc.: «Virgini Puerperae. Non sub orbiculato Palladis Cüpeo...» A l'altra cara, sota la imatge del patró del mestre compositor, sant Joan Baptista, hi ha I'«Index Missarum quae in hoc libro continentur», amb els títols, els tons, el nombre de veus i la indicació dels folis. El còdex havia de tenir uns 70 folis, els quals contenien sis misses. En l'esmentada dedicatòria, el P. Cererols parla de les «mea musices praeludia». Si prenem al peu de la lletra aquesta expressió hem de situar cronològicament aquest pergamí i el còdex corresponent vers l'any 1650, ja que Cererols nasqué el 1618. Procedeix del Pueyo (Barbastre); hi anà des de Barcelona. Hem de suposar el pergamí escrit i decorat a Montserrat mateix. El text de la dedicatòria, l'índex i les mateixes misses, conservades per còpies posteriors, formen el volum Cererols IV de la col·lecció Mestres de l'Escolania de Montserrat, editat per Dom DAVID PUJOL. BARAUT, 395 (núm. 74). Ed.: D. PUJOL, Mestres de l'Escolania de Montserrat, VII (Montserrat, 1975), p. VIII".

See also Daniel Codina, pp. 32-34.

Submission’s author: 
Last modified: Emilio Ros-Fábregas - 15 Nov 2018

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, "E-MO 0892", Books of Hispanic Polyphony, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Jan 2022), https://hispanicpolyphony.eu/source/27122